• دانشجوگاه
  • دبیرستان
  • کنکور
  • کاردانی
  • کاردانی به کارشناسی
  • کارشناسی
  • کارشناسی ارشد
  • دکتری
  • اکانت ویژه

ازمون دکتری 95

تاریخ برگزاری آزمون دکتری ۹۵ و شرایط ثبت نام :

سازمان سنجش آموزش کشور بدین وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان ثبتنـام و شـرکت در آزمـون ورودی دوره دکتـری (Ph.D) سـال ۱۳۹۵ میرساند که پذیرش دانشجو براساس آییننامه آزمون ورودی دکتری (Ph.D) مصـوب ۹۴/۲/۱ و مصـوبات شـورای برنامـهریـزی و نظارت برپذیرش دانشجو در مقطع دکتری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور به شرح ذیل صورت خواهد گرفت، که مراحل پـذیرش در این آزمون به دو مرحله تقسیم میگردد:
مرحله اول مربوط به سنجش علمی است که امور مربوط به آن از طریق آزمون سراسری توسط سازمان سنجش آموزش کشـور برگـزار میشود و مرحله دوم که توسط مؤسسات پذیرنده دانشجو صورت میپذیرد و شامل: الف) امتیاز پژوهشی، ب) امتیـاز آموزشـی و ج) امتیـاز
آزمون تخصصی یا مصاحبه میباشد که جزئیات بیشتر در دفترچه راهنما و اطلاعیههای بعدی اطلاعرسانی خواهد شد.
ضمناً براساس آییننامه و مصوبات شورای برنامهریزی و نظارت بر پذیرش دانشجو در مقطع دکتری (Ph.D) دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی کشور:
۱- آزمون سنجش علمی داوطلبان ورود به دوره دکتری دو بار در سال در ماههای آبان و اسفند توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار میگردد.
۲- مدت اعتبار کارنامههای علمی صادره توسط سازمان سنجش آموزش کشور دو سال تعیین میگردد.
۳- تعداد دروس آزمون استاندارد که بخشی از آزمون سنجش علمی میباشد حداکثر ۳ درس میباشد.
۴- مطابق با ماده ۵ آییننامه، آزمون سنجش علمی در ۳ بخش با ضرایب بصورت زیر برگزار میگردد.
الف) آزمون زبان عمومی با ضریب (۱)
ب) آزمون استعداد تحصیلی با ضریب (۱)
ج) آزمون استاندارد همتراز (دروس امتحانی) با ضریب (۴)
۵- پذیرش برای کلیه دورهها شامل: روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پژوهش محور، پردیس های خودگردان، پیام نور، دورههای ویـژه طـلابو… از طریق این آزمون و براساس آییننامه و شیوهنامه مربـوط صـورت خواهـد گرفـت و کلیـه متقاضـیان ورود بـه دوره دکتـری(Ph.D) و دستیاری دامپزشکی سال ۱۳۹۵ لازم است در این آزمون ثبت نام و شرکت نمایند.
سایر شرایط و ضوابط
۱- تمامی دانشجویان و فارغالتحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفهای میتوانند در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط عمـومی و اختصاصی در آزمون ورودی شرکت نمایند.
۲- دارندگان مدرک معادل دوره کارشناسی ارشد در صورتی که مشمول آئین نامـه شـماره ۲/۷۷۶۳۳ مـورخ ۹۲/۵/۲۸ کـه توسـط معـاون آموزشی وزارت متبوع ابلاغ شده است، باشند میتوانند در آزمون سنجش علمی شرکت نمایند.
۳- مؤسسات برای پذیرش دانشجو در مهرماه از داوطلبانی میتوانند پذیرش به عمل آورند که حداکثر تا سی و یکم شهریورماه همان سـال(سال ۱۳۹۵) فارغالتحصیل شوند. تاریخ فارغالتحصیلی برای داوطلبانی که شروع تحصیل آنان نیمسـال دوم اسـت، سـیام بهمـن مـاه همان سال (سال ۱۳۹۵) خواهد بود.
۴- پذیرفته شدگان قطعی (نهایی) هر نیمسال اجازه درخواست پذیرش برای ۲ نیمسال بعدی را نخواهند داشت.

زمان برگزاری آزمون دکتری سال ۹۴ و ۹۵ به شرح ذیل می باشد.

نوبت اول – زمان ثبت نام : ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ الی ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ زمان برگزاری آزمون ۱۳۹۴/۱۲/۱۴

نوبت دوم – زمان ثبت نام : ۱۳۹۵/۵/۲۴ الی ۱۳۹۵/۵/۳۰ زمان برگزاری آزمون ۱۳۹۵/۸/۷

جهت دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری سال ۹۵ بر روی لینک زیر کلیک نمائید.

دفترچه سوالات دکتری ۹۵

بازدید :
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function cystats_getPostVisitsByID() in /home3/daneshju/public_html/wp-content/themes/daneshju/single.php:29 Stack trace: #0 /home3/daneshju/public_html/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /home3/daneshju/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/home3/daneshju...') #2 /home3/daneshju/public_html/index.php(17): require('/home3/daneshju...') #3 {main} thrown in /home3/daneshju/public_html/wp-content/themes/daneshju/single.php on line 29